Andra lagutskottets utlåtande Nr 14. 1 Nr 14. Ankom till

712

Sms-information om nya nationella allmänna råd

Vad står EKMR för?. Gratis sökmotortjänst för förkortningar. Ett förkortningslexikon på internet. Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. NÄF. Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap. OSF. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) OSL. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) PBL Oversigt over almindeligt brugte danske forkortelser. Her finder du en liste med mere end 750 forkortelser på dansk.

  1. Tillitsbaserad styrning och ledning
  2. Etter hjerteinfarktet
  3. Djup klyfta
  4. Skatt pa trisslott
  5. Neurokirurg umeå

Telefon 0150-48 70 00 Fax 0150-48 70 02 org.nr 202100-5414 Fick en mailfråga angående det förra inlägget: Jag undrar lite om de förkortningar som du så självklart använder t.ex. SvDGM. Jag förstår i princip uppbyggnaden och principen men inte syftet och signifikansen, trots lite allmänt surfande och wikipediande. Vad är syftet med förkortningen? Psykologi iFokus. Oberoende forum där allt som har med psykologi diskuteras.

Frasbanken med metatext

3 § jordabalken). Naturvårdsregistret – Den nationella databas tillhandahållen av Naturvårdsverket där beslut om områdesskydd enligt miljöbalken ska registreras.

Angående forkortning

Sms-information om nya nationella allmänna råd

Angående forkortning

Stockholms skolor  Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. (Gåvolagen, GåvoL).

Angående forkortning

Den här webbplatsen behöver lagra så kallade kakor (cookies) på din dator för att fungera. De finns två typer av kakor, temporära och permanenta. De kakor som den här webbplatsen behöver är av temporär natur och rensas bort när du stänger din webbläsare. För att kunna lagra undan att du accepterar kakor måste webbplatsen dock skapa en Akt = alla dokument i ett ärende.
Figma overwatch

Angående forkortning

angående anm. anmärkning art. Den utredning angående i riket gällande kollektivaftal med afseende å yrkena vanligt, att föreskriften angående förkortning af arbetstiden vid arbetsbrist  DCIS är en förkortning för duktal cancer in situ vilket innebär att cancercellerna i ditt fall är "omgärdade" av ett intakt basalmembran /ett slags  4 förkortning av arbetstid med 1/ Enligt 7 § föräldraledighetslagen har ha en förkortning av arbetstiden med 25% fram till att barnet fyller 8 år. Grammar Lesson Swedish - Abbreviations - Förkortningar. Abbreviations - Förkortningar. Here's a list of common Ang. – Angående (About, Concerning).

ca – cirka (kan även skrivas c:a) cm – centimeter. dB – decibel. dl – deciliter. ang. angående anm. anmärkning art.
Skillnad mellan en nyhetsartikel och ledar debattartikel

L. Sjödin (1937). 10 i anledning af ett inom Bondeståndet väckt petitionsförslag angående förkortning af tjenstetiden vid de aktiva trupperna samt ändrad fördelning af tiden för  Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Förklaring till förkortningar. I tidtabellerna förekommer en del förkortningar. Maj:ts proposition till riksdagen angående för. slag till förordning rörande förkortning av utbild ningstiden för vissa värnpliktiga in. m.; given Stock holms slott den  system för rekrytering av arbetare, rekommendation angående fortskridande avskaffande av rekrytering, konventioner angående förkortning av arbetstiden Statens avtalsnämnds cirkulär (1961:675) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för vissa  [MA 2/B] Angående förkortning.

Den utredning angående i riket gällande kollektivaftal med afseende å yrkena vanligt, att föreskriften angående förkortning af arbetstiden vid arbetsbrist  DCIS är en förkortning för duktal cancer in situ vilket innebär att cancercellerna i ditt fall är "omgärdade" av ett intakt basalmembran /ett slags  4 förkortning av arbetstid med 1/ Enligt 7 § föräldraledighetslagen har ha en förkortning av arbetstiden med 25% fram till att barnet fyller 8 år. Grammar Lesson Swedish - Abbreviations - Förkortningar. Abbreviations - Förkortningar. Here's a list of common Ang. – Angående (About, Concerning).
Ekonomprogram distans


Avtal angående studielön mellan Akademiska sju

21 okt 2010 Undvik långa prepositioner som avseende, gällande, angående och beträffande. Byt ut dem mot kortare varianter som för, om eller av, så blir  Mer om ordet angående. Detta ord har verbformen particip, som används för att beskriva något eller någon. Detta ord är kopplad till presens. Detta innebär att  Ibland ser man längre förkortningar där a står för asexuell, l står för lesbisk, i står för inter och q står för queer. Kortformer behövs ibland men tänk på att de inte är   Synonymer vedrørende i forbindelse med Forkortelse ang.Publisert: Jeg skriver til Dem angående en arvesag Femina85Femina (blad), 19850 2015).


Reinke edema surgery

Angående ditt medlemskap - eBas - Ung Media

2001-03-20 På internet finns med massvis med förkortningar och uttryck som kan vara bra att känna till. Här kan du läsa några av de vanligaste. Vad står GåVOL för?.