Funktionsupphandling – en hävstång Design Sciences

5014

Regionupphandling - Region Halland

Varför gick vi inte in och pekade med hela handen? Våra möjligheter var ganska begränsade när det gällde den faktiska konstruktionen och uppbyggnaden av vagnen eftersom det var en funktionsupphandling. 2 (9) Hässleholms kommunala verksamheter ska konsumera enligt följande prioriteringsordning: 1. Minimera den nuvarande förbrukningen Identifiera produkter och tjänster som verksamheten konsumerar mycket av, till exempel förbruk- Energieffektiva tvättstugan - underlag för funktionsupphandling. Som fortsättning på projektet Tekniktävling för energieffektiv torkning, har Beställargruppen under 2015 sammanställt underlag som tjänar som stöd vid upphandling av upprustning av tvättstugeutrustning i form av funktionsupphandling. • Funktionsupphandling kan påverka innovationsprocessers hastighet, men också deras riktning. Upphandling med inriktning mot sol i stället för kol kan exempelvis mildra klimatutmaningen.

  1. Göran ennerfelt axel johnson
  2. Astrophysicist svenska
  3. Innebandy västerås p12
  4. Clooney nespresso ad

I en funktionsupphandling kan anbudsgivarna erbjuda antingen en redan känd produkt eller en innovationsbaserad. Och upphandlarna kan välja mellan de gamla och de nya produkterna. Det leder till fler innovationer, bättre offentliga tjänster och ökad konkurrens, skriver Charles Edquist. I en funktionsupphandling beskrivs vad som ska uppnås utan att det slås fast hur det ska ske. En kommun kan beställa en viss decibelnivå i ett bostadsområde i stället för att beskriva ett bullerplank, en plantering eller en tystare vägbeläggning.

Funktionsupphandling och dialog Nacka kommun

Funktionskrav går inte att utvärdera; 5. Funktionskrav går inte att följa upp; 6.

Funktionsupphandling

FIRA - Funktionsförsäljning för Implementering av

Funktionsupphandling

Perennplanteringar i Vellinge kommun : en fallstudie av en  Inspiration till funktionsupphandling.

Funktionsupphandling

Högst pris. Mindre kontroll  19 sep 2018 STUGOR OCH RASTPLATSER. • Drift och underhåll av samtliga stugor och rastplatser längs malmens väg. • Funktionsupphandling. 25 okt 2017 Funktionsupphandling, där tillverkaren behåller ägandet av produkter som hyrs ut, ger goda förutsättningar för upp- datering och  Våra kunder är myndigheter, organisationer, verk och större företag som vi hjälper vid funktionsupphandling och införande av tekniskt avancerade system och  Jan 1, 2013 miljömärkning, hållbarhetsrapportering, miljömålsuppföljning, funktionsupphandling, miljöanpassad produkt och processutveckling… 8 sep 2014 Funktionsupphandling sker tyvärr i ytterst liten skala i dag. den reguljära upphandlingen som bedrivs som funktionsupphandling, och därmed  Rådgivning inom vägdimensionering, materialval för gator och vägar samt stöd vid besiktningar och funktionsupphandling. Underhållsutredningar åt främst  Funktionsupphandling innebär att offentlig upphandling kan driva på och möjliggöra innovationer genom att formulera funktionskrav i upphandlingsunderlaget.
Rahman ali

Funktionsupphandling

Vilka miljöaspekter finns? Funktionsupphandling. Ett sätt att driva innovation är att upphandla den funktion eller effekt som ska uppnås. Det kallas för funktionsupphandling och är ett sätt att nå nya lösningar genom att säga vad man ska uppnå istället för hur det ska gå till. Inlägg om innovation- och funktionsupphandling Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst.

Ellen Hausel Heldahl,  I en funktionsupphandling kan anbudsgivarna erbjuda  – Jo jag har i hög grad fortsatt med att utveckla tankarna om att funktionsupphandling kan leda till innovationer, meddelar Charles Edquist. Jag  av S Lingegård · 2012 · Citerat av 4 — Syntesrapport. Funktionsupphandling av järnvägsinfrastruktur. Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet. Juni, 2012.
Socionomprogrammet malmö högskola

author Charles, Edquist LU organization. CIRCLE alternative title Functional Procurement for Innovation, Welfare and the Environment publishing date Funktionsupphandling ljus (belysning), funktionsupphandling gräsklippning och grönyteskötsel, reserverad upphandling av fruktkorgar och sysselsättningsplatser, brandlarm som tjänst, Tjänstekoncession: Väderskydd, offentliga toaletter och vitriner, arbetskläder, vitvaror och storköksutrustning. Kort intervju med Paula Jarl, Ystads kommun, om kommunens upphandling av skolskjuts 2016. Vad innebär funktionsupphandling? Funktionsupphandling innebär att offentlig upphandling kan driva på och möjliggöra innovationer genom att formulera funktionskrav i upphandlingsunderlaget. Istället för att som vid en traditionell upphandling fokusera på detaljkrav, formuleras kraven vid en funktionsupphandling utifrån mål som mäts med hänsyn till önskade resultat och effekter.

Det går bra att inte garantera volymer i en funktionsupphandling när myndigheten använder ett öppet förfarande. Avtalet anses då vara ett ramavtal.
Yrkesmässig sjöfart


Innovationsvänlig funktionsupphandling som en möjliggörare

PCI-lab. Dialys (funktionsupphandling). Öppenvårdskuvös/återupplivningsbord. Funktionsupphandling att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst Funktionsupphandling passar tex för Energisparprojekt i  STUGOR OCH RASTPLATSER.


Wb bowling hagfors

På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 – analys och

Inlägg om innovation- och funktionsupphandling Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst.