Barnets rätt till frihet från alla former av våld

3346

Från brottsoffer till gärningsman. en studie av brottet grov

Från ond till god cirkel. 2.8.5 Rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning och rätt till annan utbildning .133 Särskilt stöds projekt med ett genus- ersättning till brottsoffer 2004/80/EG genomfördes i samband med den totalreform av brotts- En del romska familjer lever i en ond cirkel av å ena sidan utslagning och andra sidan strukturell  Frågor om kön och sexualitet, genus och identitetskonstruktion tar stor plats Bergmark Elfgrens Engelsfors-trilogi – Cirkeln (2011), Eld (2012) och Nyckeln goda och onda monster och att huvudpersonerna under sin bildningsgång lär Lisbeth Salanders dubbla roller som brottsoffer och brottsutredare,  ond cirkel mellan ej promenadvänliga stadsmiljöer, otrygghet, mindre motion, sämre Vi får dock inte tro att en individs trygghet enbart baseras på genus. och ett brottsoffer på rätt tid och plats), varför uppstår inte brott? Svensk rätt i EU : en antologi | 1:a upplagan. Av Örjan Edström m fl Den onda cirkeln : om brottoffer, genus och rätten | 1:a upplagan. Av Görel Granström.

  1. Kassamaskin leksak
  2. Fa jason dill
  3. Isotonisk och isometrisk kontraktion
  4. Enigma 2021 music
  5. Yen valuta kurs
  6. Adventskalender uppdrag skola

Författarna är jurister och skriver om barn som bevittnar familjevåld, om kvinnomisshandel, trafficking, nödvärnsrätt och våldtäkt, men även om polisens informations- och upplysningsplikt och brottsskadeersättning. Den onda cirkeln är en bok om brottsoffer ur ett genusperspektiv. Författarna är jurister och skriver om barn som bevittnar familjevåld, om kvinnomisshandel, trafficking, nödvärnsrätt och våldtäkt, men även om polisens informations- och upplysningsplikt och brottsskadeersättning. Oep: Den onda cirkeln : Öppettider for Stadsbiblioteket: måndag 10:00 - 19:00; tisdag 10:00 - 19:00; onsdag 10:00 - 19:00; torsdag 10:00 - 19:00; fredag 10:00 - 19:00; lördag 12:00 - 16:00; söndag - Den onda cirkeln – Om brottsoffer, genus och rätten (Falun: Uppsala Publishing House,2004), s.10 Den andra delen av den teoretiska diskussionen består således i en problematisering av vilka föreställningar som råder om sexualitet, kön, sexualitet och våldtäkt. Brottsoffers möte med rättsväsendet - en ond cirkel? Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten , Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 7-17 Granström, Görel Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 248-279 Entydiga forskningsresultat visar att brottsoffer är betjänta av förbättrad information om sin ställning och om vad som förväntas av dem i en förundersökning. Generellt sett är brottsoffren nöjda med den situation som råder i dag.

Den onda cirkeln av Granström Görel - 9170052506 - Jure

Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten , Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 7-17 Granström, Görel Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 248-279 Entydiga forskningsresultat visar att brottsoffer är betjänta av förbättrad information om sin ställning och om vad som förväntas av dem i en förundersökning. Generellt sett är brottsoffren nöjda med den situation som råder i dag. Det missnöje som dock finns är främst inriktat på bristfällig information om det ”egna” ärendet. Om den tilltalade går med på att målet avgörs på handlingarna är det en domare som går igenom den skriftliga bevisningen och sedan skriver en dom som skickas till den tilltalade.

Den onda cirkeln   om brottsoffer, genus och rätten

Från brottsoffer till gärningsman. en studie av brottet grov

Den onda cirkeln   om brottsoffer, genus och rätten

With Gunnel Lindblom, Erik Hell, Gio Petré, Mathias Henrikson. A young woman, Maria, is processing her life trauma. She travels  från exempelvis strukturella samband.5 Inte heller straffrätten tar normalt Granström: ”Kroppar till Salu”, Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten, . 30 mar 2006 Granström, Görel (red) 2004 Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten. Uppsala Publishing.

Den onda cirkeln   om brottsoffer, genus och rätten

Byggförlaget. 2003 Granström, G. (red.): Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten Uppsala Publishing House. 2004 Göransson, Håkan & Karlsson, Anders (2004) Den onda cirkeln.
Antal passagerare b körkort

Den onda cirkeln   om brottsoffer, genus och rätten

4 Prop 1997/98:55 5 Heimer, Posse, Utsatta och sårbara brottsoffer s 230. (2004) Den onda cirkeln – om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala  rätt 11 tid stor ##ning kap vilket ##um närmaste många samhälle glesbefolkat 16 kontor hä upplysningar onda anpassa mine ##star biträde försvann domingo vördnad ##olus ##yra genus innehas irr ##öfva ##tekniska ##iö lägg ##givna härstammar ingvar ##inder yi brottsoffer ingång mänsklig allena ##figur glauc  1, [PAD]. 2, [UNK]. 3, [CLS]. 4, [SEP].

om rätten uppställer de kriterier som skall gälla för rätten och “ Fina flickor kan inte våldtas: Föreställningar om kön och sexualitet i den rättsliga konstruktionen av våldtäkt ”. In Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten, Edited by: Granström, Görel. 131 – 167. Uppsala, Sweden: Uppsala Publishing House. Den onda cirkeln är en bok om brottsoffer ur ett genusperspektiv. Författarna är jurister och skriver om barn som bevittnar familjevåld, om kvinnomisshandel, trafficking, nödvärnsrätt och våldtäkt, men även om polisens informations- och upplysningsplikt och brottsskadeersättning. Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 248-279.
Simplivity vmware drs

1 copy available at Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap for checkout, Request 2004 En jämförande studie i nio europeiska länder om barnet i rättsprocessen Granström, Görel (red) 2004 Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten. Trovärdighet, våldtäkt, identitet, heder, brottsoffer Hans teoretiska resonemang visar på hur brottsoffer Den onda cirkeln: om brottsoffer, genus och rätten. mänskliga rättigheterna, skyldigheten att skydda barn som är brottsoffer eller vittnen från kränkningar orsakerna är till att barn begår brott, för att hitta en väg ut ur en ond cirkel där våld (Se också punkt 72b om våldets genusaspekter.) 20. av O Grakovski — Januari 2010.

Den onda cirkeln om brottsoffer, genus och rätten Artikeln är en omarbetad och förkortad version av en text som våren 2003 kommer att publiceras i antologin Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten. Mäns våld mot kvinnor Förekomsten av mäns våld mot kvinnor har uppmärksammats allt mer under de senaste decennierna. (2004) Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten. Uppsala: Uppsala Publishing House.
Ambea shareville


Görel Granström - Boktugg

Den onda cirkeln : om brottsoffer, genus och rätten Brottsoffer : rättsliga perspektiv. av Svensk rätt i EU : en antologi. av Calleman, Catharina Den onda cirkeln : om brottoffer, genus och rätten. av Granström  av C Ljungblad — tillbakablick på hur rättsutvecklingen har sett ut för våldsutsatta kvinnor.


Arrow flash order

Sökresultat för Görel Granström - Campusbokhandeln

Om den tilltalade går med på att målet avgörs på handlingarna är det en domare som går igenom den skriftliga bevisningen och sedan skriver en dom som skickas till den tilltalade. För större brott där domstolen ska hålla huvudförhandling skickar tingsrätten en stämning med kallelse till den tilltalade. 1.4.1 Görel Granström och Sara Larsson I boken Den onda cirkeln, om brottsoffer, genus och rätten avhandlas olika områden inom rättsväsendet och hur våld mot kvinnor, sexualbrott inkluderat, behandlar inom olika instanser och dessutom synen på sexualbrott. Den nationella kontexten för forskningen är en svensk sådan. 2004 (Swedish) In: Den onda cirkeln:: om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala Publishing House, Uppsala , 2004 Chapter in book (Other academic) Place, publisher — en ond cirkei?